Leif Bengtsson: Trumpetens historia 
 

Arrangemang

Högtidssammankomst:
eller Högtidsstämman omnämns i protokollen första gången 1549 och det finns anteckningar om ett flertal fester under detta århundrade, liksom under 1700-talet, medan det krigiska 1600-talet inneburit att Gillet delvis legat i dvala. Också på 1800-talet hade man i stort sett baler vart år utom på 1860-talet i samband med ombyggnaden av Rådhuset. 1900-talets första del med två krig medförde långa uppehåll, men efter 1948 har Högtidssammankomst hållits i stort sett vartannat år.
 
Papegojskjutning:
 
 Målning på insidan av locket till ett armborstschatull. Tyskland 1500-tal.
 
Papegojskjutning äger rum i Skabersjö slottspark i maj/juni och det skjuts med pil och båge mot en halmpapegoja på en stång. Bröder och systrar tävlar i var sin klass. Vinnarna, papegojkungen och drottningen, belönas med var sin vandringskedja. Samtidigt koras en majgreve. En måltid i det gröna avslutar skjutningen.
 
 
 
Skabersjö slott
Andra arrangemang:
Gåsagille, föredrag eller utflykter. Se under aktuellt.
 
 
 Baltisk konstutställning. Malmö Konstmuseum